Harmonogram szkoleń
Trener Anna Cieśluk Anna Cieśluk Michał Pyziak Klaudia Fatah - Zarzycka
Anna Cieśluk
Klaudia Fatah-Zarzycka
Miasto: Warszawa Warszawa Łódź Gdańsk
Kraków
Ślesin
Miesiąc/Grupa I GR II GR III GR IV GR V GR VI GR
09.2011 22-23.09 29-30.0910.2011
26-27-28.10 10-11.10
06-07.10 27-28.09
11.2011 08-09-10.11
23-24-25.11 21-22.11 28-30.11

12.2011 14-15-16.12 07-08-09.12


05-06-07.12
01.2012

11-12-13.01


02.2012 01-02-03.02 08-09-10.02
        30.01-1.02
22-24.02
03.2012

29.02, 01-02.03

05-06-07.03
04.2012 04-05-06.04 11-12-13.04
23-24-25.04
25-27.04
05.2012

09-10-11.05 14-15-16.05
28-29-30.05
06.2012


04-05-06.06
30-31.05 i 1.06 9-10-11.07

Program AUS dla uczestników szkolenia - pobierz tutaj