Kontakt personalny EFS

Biuro projektu: tel. +48 22 619 27 70

Koordynator projektu: Aleksandra Dziedzinkiewicz tel. kom. 603 80 67 68 lub 661 44 44 20

Specjalista ds. rekrutacji i promocji: Agnieszka Gąsior tel. kom. 661 447 470

Asystent projektu: Antoni Wojtaś tel. kom. 661 447 147